Chính sách tích điểm cho khách hàng thân thiết

Trang chủ > Chính sách tích điểm cho khách hàng thân thiết

1.Giá trị điểm

Giá trị điểm quy đổi: 1 điểm = 1000 VNĐ

Ví dụ: KH mua đơn hàng 1 triệu. 

=> Giá trị được tích lũy = 1% *1 triệu = 10.000 VNĐ

=> Điểm tích lũy tương đương 10 điểm. (1000 VNĐ= 1 điểm)

2.Các loại điểm

 -  Điểm khả dụng: là điểm khách hàng có thể sử dụng để thanh toán theo quy định của MT Paint.

 -  Điểm chưa khả dụng: là điểm đã tích nhưng chưa phải tiêu sau 24 giờ kể từ thời gian tích điểm.

3.Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản

 - Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản tích điểm được đăng ký trên website mtpaint.vn

4.Cơ chế tích điểm

 - Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm, dịch vụ được công bố trên website.

 - Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm (%) tương ứng với sản phẩm, dịch vụ trong thời gian khuyến mãi, chiến dịch xúc tiến bán ngắn hạn của công ty (nếu có).

 - Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hoá đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản

 - Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt được nêu rõ “không áp dụng chương trình tích điểm”

 - Không tích điểm cho hoá đơn có chiết khấu

 - Không tích điểm cho hoá đơn có tiêu điểm tích luỹ

 - Chương trình tích điểm chỉ dành cho khách hàng mua hàng online, có đăng ký tài khoản trên website mtpaint.vn 

 - Khách hàng có thể sử dụng điểm tích luỹ khi tích tối thiểu 500 điểm đối với khách hàng cá nhân; 1000 điểm đối với khách hàng doanh nghiệp.

5.Cơ chế tiêu điểm

 - Khách hàng có thể tiêu điểm với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong danh mục sản phẩm, dịch vụ được phép tiêu điểm trên website mtpaint.vn

 - Chỉ điểm khả dụng mới được sử dụng để tiêu khi thanh toán

 - Trong quá trình thanh toán, khách hàng được yêu cầu cung cấp số điểm muốn tiêu cụ thể cho từng lần thanh toán

 - Khách hàng buộc phải tiêu khi điểm tích luỹ đạt 5000 điểm.

 - Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký và bảo mật tài khoản của mình để tránh bị kẻ gian trục lợi.

 

Tiếng Việt