Chương trình dã ngoại: Gắn kết cùng phát triển

Trang chủ > Chương trình dã ngoại: Gắn kết cùng phát triển

Chương trình dã ngoại: Gắn kết cùng phát triển

Để động viên khen thưởng cho CBCNV trong toàn Công ty trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công việc. Ngày 21/06/2020 Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty TNHH TM & SX Hóa Chất Sơn MT đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia chuyến đi dã ngoại tại Khu trang viên Đồng Gội - Hòa Bình. 

Đúng 8h00 sáng ngày chủ nhật của chuyến dã ngoại, toàn đoàn tập trung tại sân bóng của khu trang viên và bắt đầu các trò chơi tập thể thật hoạt náo và vui vẻ. Hoạt động này không chỉ tạo ra sự gắn kết giữa CBCNV các Phòng ban trong nội bộ Công ty, mà qua đó còn tạo cơ hội cho các nhân tố tích cực của Công ty có dịp bộc lộ những tố chất, kỹ năng tổ chức, dẫn dắt, chỉ huy hoạt động của từng nhóm khi tranh tài, thi đấu với nhau.