Tầm nhìn & sứ mệnh

1. Triết lý:

 Lấy tâm thế doanh nghiệp Việt là gốc để kiến tạo ra các sản phẩm Sơn ô tô, sơn công nghiệp, sản phẩm hóa chất công nghệ cao made in Việt Nam, made by Việt Nam và gia tăng giá trị người Việt

 

2.Tầm nhìn:

 Trở thành doanh nghiệp phân phối và sản xuất các sản phẩm sơn ô tô , sơn công nghiệp, sản phẩm hóa chất công nghệ cao mang thương hiệu và tâm thế người Việt Nam được ngành công nghiệp hóa chất công công nhận

 

3.Sứ mệnh :

 Tạo ra các sản phẩm hóa chất công nghệ cao để gia tăng giá trị cho người Việt và trở thành niềm tự hào của người Việt 

 

4.Giá trị cốt lõi:

 Dùng tâm thế và phát huy trí tuệ người Việt bắt kịp xu hướng để thành công bên vững

 

5.Phương châm hành động:

 Tâm thế -kỷ cương -trí tuệ - khát vọng -sáng tạo

 

 

 

Xem thêm

Giá trị cốt lõi

- Sáng tạo

- Văn hóa doanh nghiệp

- Chuyên nghiệp

- Hiệu quả 

 

 

 

 

Xem thêm

Phương châm hoạt động

  • - Tâm thế

- Kỷ luật

- Chuyên nghiệp

- Đoàn kết

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

                                                

Xem thêm