Lịch sử hình thành & phát triển

Trang chủ > Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành & phát triển

2003

thanh_lap_cong_ty.jpg

Thành lập ngày 24/10/2003

thanh_lap_cong_ty.jpg

Thành lập ngày 24/10/2003

Thành lập

2008

ky_ket_hop_tac_voi_basf_nam_2008.jpg

Ký hợp tác chính thức với BASF, trở thành nhà phân phối độc quyền Sơn R-M tại Việt Nam

ky_ket_hop_tac_voi_basf_nam_2008.jpg

Ký hợp tác chính thức với BASF, trở thành nhà phân phối độc quyền Sơn R-M tại Việt Nam

Ký kết hợp tác

2012

2012.jpg

Khai trương Trung tâm đào tạo KTV sơn thứ 50 của BASF tại Hà Nội

2012.jpg

Khai trương Trung tâm đào tạo KTV sơn thứ 50 của BASF tại Hà Nội

Khai trương trung tâm đào tạo KTV

2014

2014_tro_thanh_nha_cung_cap_doc_quyen_cho_tap_doan_bwm.jpg

Trở thành nhà cung cấp độc quyền cho tập đoàn Sime Darby ( BWM VN) 

2014_tro_thanh_nha_cung_cap_doc_quyen_cho_tap_doan_bwm.jpg

Trở thành nhà cung cấp độc quyền cho tập đoàn Sime Darby ( BWM VN) 

Trở thành nhà cung cấp độc quyền

2014

2014.jpg

Nhà cung cấp sơn duy nhất cho hệ thống Roll- Royce tại Việt Nam

2014.jpg

Nhà cung cấp sơn duy nhất cho hệ thống Roll- Royce tại Việt Nam

Nhà cung cấp sơn duy nhất cho hệ thống Roll- Royce

2015

2015_khai_chuong_trung_tam_dao_tao.hcmjpg.jpg

Khai trương Trung tâm đào tạo tại TP Hồ Chí Minh

2015_khai_chuong_trung_tam_dao_tao.hcmjpg.jpg

Khai trương Trung tâm đào tạo tại TP Hồ Chí Minh

Khai Trương Trung tâm Đào Tạo

2015

2015_thanh_lap_chi_nhanh_hai_phong.jpg

Mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng

2015_thanh_lap_chi_nhanh_hai_phong.jpg

Mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng

Thành lập CN Hải Phòng

2016

2016_thanh_lap_chi_nhanh_thanh_xuan.jpg

Mở thêm chi nhánh mới ở Thanh Xuân _ Hà Nội

2016_thanh_lap_chi_nhanh_thanh_xuan.jpg

Mở thêm chi nhánh mới ở Thanh Xuân _ Hà Nội

Thành lập CN Thanh Xuân

2016

2016_thanh_lap_chi_nhanh_thanh_hoa_.jpg

Thành lập CN Thanh Hóa 

2016_thanh_lap_chi_nhanh_thanh_hoa_.jpg

Thành lập CN Thanh Hóa 

Thành lập CN Thanh Hóa

2016

anh_nhan_vien_cn_vinh.jpg

Thành lập CN Vinh - Nghệ An

anh_nhan_vien_cn_vinh.jpg

Thành lập CN Vinh - Nghệ An

Thành lập CN Vinh - Nghệ An

2019

2019_thanh_lap_chi_nhanh_da_nang_.jpg

Thành lập chi nhánh Đà Nẵng

2019_thanh_lap_chi_nhanh_da_nang_.jpg

Thành lập chi nhánh Đà Nẵng

Thành lập CN Đà Nẵng