Quy trình kết nối mí

2.1.jpg
Mã quy trình: A 2.1
Sửa chữa những hư hại nhỏ về sơn với ONYX HDA 2.1  Mô tả quá trìnhBLEND’ART là một hệ thống phổ thông phù
3.2.jpg
Mã quy trình: A 2.2
Sửa chữa phá mí với ONYX HD trên panel được sửa chữaA 2.2 Mô tả quá trìnhBLEND’ART là một hệ thống phổ thông ph
2.3.jpg
Mã quy trình: A 2.3
Sửa chữa phá mí với ONYX HD, làm mờ dần những panel bên cạnhA 2.3 Mô tả quá trìnhBLEND’ART là một hệ thống phổ
3.1.jpg
Mã quy trình: A 3.1
Sửa chữa những lỗi nhỏ về sơn với DIAMONTA 3.1 Mô tả quá trìnhBLEND’ART là một hệ thống phổ thông phù hợp cho
3.2.jpg
Mã quy trình: A 3.2
Sửa chữa phá mí với DIAMONT trên panel được sửa chữaA 3.2 Mô tả quá trìnhBLEND’ART là một hệ thống phổ thông ph