Tin tức công ty

08-11-2021
GIỚI THIỆU: VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT HÓA CHẤT SƠN MT
06-08-2020
Để động viên khen thưởng cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công việc. Ngày 21/06/2020 Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty TNHH TM & SX Hóa Chất Sơn MT đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia chuyến đi dã ngoại tại Khu trang viên Đồng Gội - Hòa Bình.