Văn hóa MT

MT là nơi tập trung những con người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh cùng với tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp của công ty. Ban lãnh đạo luôn tôn trọng, đối xử công bằng và tạo mọi điều kiện cho nhân viên phát triển. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, dã ngoại, teambuilding, tổ chức các cuộc thi nội bộ nhằm gắn kết và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên. Tại MT, mỗi thành viên luôn coi đây là ngôi nhà thứ hai và ở bất cứ vai trò hay vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người MT.